Demirköy

Demirköy yurdumuzun Avrupa toprakları üzerinde deniz mavisi ile orman yeşilinin kucaklaştığı, Kırklareli ilinin Bulgaristan sınırında küçük bir ilçesidir. Demirköy Istranca (Yıldız) dağlarının 400 metre yüksekliğinde ormanlar içinde kuruludur. Demirköy’ün ekonomisinin büyük bölümü ormancılığa dayalıdır.Küçük çapta da olsa tarım , hayvancılık ve turizm vardır. Halkın büyük çoğunluğu balkanlardan bir kısmı da Anadolu’dan gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u Feth etmek için hazırlıklarını yaparken demir madeninin bol olarak bulunduğu Demirköy’e de bir demir işleme fabrikası (Dökümhane) kurdurmuştur. 3 km uzunluğundaki Dubnisa mağarası sarkıtlarıyla, dikitleriyle, sulu ve kuru kısımlarıyla muhteşem ve heybetli bir görünümü vardır. Dünya’da çok önemli yeri olan, koruma altına alınmış longoz (su basar) ormanları Akarsuları, gölleri ve doğal yaban hayatıyla eşsiz güzelliktedir.

Demirköy’ün hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, MÖ 4200-4000 yılları arasında Trak kabileleri tarafından yerleşim alanı olarak seçildiği sanılıyor.

Traklar, İyonyalılar ve İskitler bölgede ticari amaçlı faaliyette bulunmuş. Daha sonra Yunan ve Romalıların eline geçen Demirköy, Bizans döneminde geniş alanlı bir yerleşim merkezi haline gelmiş. Demirkoy 1369 yılında Sultan I. Murat Hüdavendigâr zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Demirköy, 1891 Yılına kadar Edirne Vilayeti, Kırklareli, Midye Kazasına bağlı Samakocak isimli nahiye merkezi iken, 1891 yılında Edirne Vilayeti, Kırklareli’ne bağlı Kaza statüsünü kazanmış ve 1924 yılında Kırklareli İline bağlı İlçe merkezi haline getirilmiş. 27 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğrayan ilçe 11 Kasım 1922’ de işgalden kurtarılmış.